Çelik Konstrüksiyon ve Uygulama

Çelik malzemenin mühendislik yapılarında kullanılması iki yüzyıl öncesine dayanır. Demir ve çelik, insanlık tarihinde çok eski devirlerden beri bilinmekle beraber, geniş ölçüde üretilemediği için önceleri sadece silah ve eşya yapımında kullanılabilmiştir.

Çelik, diğer yapı malzemelerinin sahip olamadığı ya da daha düşük düzeyde sahip oldukları bazı temel özelliklere yüksek oranlarda sahiptir.

Çelik Yapının Avantajları

-  Homojen ve izotrop bir malzemedir. Üretimi sıkı ve sürekli denetim altında olduğundan güvenlidir. 

-  Yüksek mukavemetli bir malzemedir, öz ağırlığının taşıdığı yüke oranı çok küçüktür; diğer bir deyişle hafiftir. Birçok başka malzeme, kendi öz ağırlığını taşırken bir miktar yararlı yük taşıyabilir. Çeliğin kendi ağırlığı ön hesaplarda ihmal bile edilebilir.

-  Çeliğin çekme mukavemeti basınç dayanımına eşit, hatta burkulma düşünülürse daha yüksektir.

- Çeliğin elastiklik modülü diğer yapı malzemelerine kıyasla çok yüksektir. (Betonarmeye göre 11 kat) Bu da stabilite sorunlarına, dinamik yüklere, titreşimlere uygun davranış anlamını taşır.

-  Çelik, sünek (düktil) bir malzemedir. Büyük bir şekil değiştirebilme kabiliyeti vardır. (Betonarmeye göre 18 kat daha fazla). Bu beklenmeyen olağandışı yük durumlarında çok etkili bir niteliktir.

- Çelik taşıyıcı elemanlar fabrika ortamında işlendiklerinden, şantiyedeki montajdan ve hava koşullarından büyük ölçüde bağımsızdır; bu da yapım süresini kısaltır.

- Çelik yapı elemanlarında değişiklik ve takviye olanağı vardır. Ayrıca sökülüp yeniden kullanılabilirler.

- Çelik yapı elemanları yerlerine monte edildikleri anda tam yükle çalışırlar. Kuruma ve donma süresi söz konusu değildir. Yapım süresi kısadır.

- Çelik yapıda uygun planlama ile kalıplama veya iskele kurulumu yapılmadan inşaat mümkündür.

Kullanım Kolaylıkları

1. Depreme dayanıklıdır.

2. Şekil değiştirebilme kabiliyeti vardır.

3. Ekonomiktir.

4. Zayıf (problemli) zeminler üzerinde inşa edilebilir.

5. Hızlı üretim ve montaj olanağı vardır.

6. Daha fazla kullanım alanı sağlar.

7. İkinci el değeri yüksektir.

8. Bakım gerektirmez.

9. Ekonomik ömrü 80-100 yıldır.

10. Amortisman değeri yüksektir.

11. Projesiz, üretimi ve montajı yapılamaz; kalifiye eleman gerektirir.

12. Kalitesi, güvenilirliği, yapı ömrü süresince kolayca kontrol edilebilir.

13. Deprem sonrası deforme olması halinde, sadece deforme olan parçalar değiştirilerek yapı ömrüne devam edilebilir.

KILIÇOĞLU Mükemmel Kiremit Mükemmel Çatı